Som ni ser på bilden så ligger Neonparken väldigt strategiskt mellan Power Meet och Centrum.


Vägbeskrivning via google maps hittar du här

Vill du söka själv kan du söka på Neonparken Emmaboda


Annars så följer här nu vägbeskrivningar från alla tänkbara håll man kan tänkas komma ifrån.


Där alla färger möts blir dom samma linje som är svart, bara för att det skulle bli för kladdigt och svårt att se annars.

TIPS! Skriv ut bilden med karta och vägbeskrivning och ha med i bilen!

 

 


Du kommer norrifrån: (Röd linje)

 

På väg rv 28, kör förbi ev infarter "Centrum" och "Emmaboda" du kommer till en skylt där det står "Simhall" till vänster, sväng in där.

Du kommer direkt till en T-korsning, och du har då Neonparken 100 m till vänster, kommer att vara skyltat hur du kör in.

 

 Du kommer österifrån

Eller från Power Meet: (Lila linje)

 

På rv 120

Alternativ 1: Sväng höger in till Norra Lindåsgatan ca 1 km längre fram står en skylt där du ska svänga vänster in på en liten väg som är ett par hundra meter lång, du komemr ut precis utanför Neonparken, där finns skyltar hur du kör in.

Alternativ 2: Kör förbi korsningen Norra Lindåsgatan fortsätt ett par hundra meter längre fram sväng vänster vid "Runes Bensin" mot "Eriksmåla" du kommer direkt till en T-korsning där du tar höger mot "Eriksmåla" igen, åker ett par hundra meter på rv 28 till du ser skylt till höger "Simhall" där svänger du upp och kommer dierkt till en T-korsning där du tar vänster, och 100 m däråt ligger Neonparken, och det är skyltat hur du kör in.

 

 Du kommer söderifrån: (Blå linje)

 

På rv 28, du kör förbi ev infarter till "Emmaboda" och "Centrum" svänger höger där det står "Simhall" till höger, du kommer direkt till en T-korsning, du svänger vänster och har bara 100 m till Neonparken och det är skyltat hur du kör in.

 

 Du kommer västerifrån: (Brun linje)

 

På rv 120, kör förbi ev infarter till "Emmaboda" och "Centrum" vid "Runes Bensin" tar du höger mot Eriksmåla och kommer direkt till en T-korsning och tar höger igen mot Eriksmåla ut på rv 28, efter ett par hundra meter kommer en skylt "Simhall" till höger, där kör du in och kommer direkt till en till T-korsning, där du tar vänster och har Neonparken 100 m framför dig och där är det skyltat hur man kör in.

 

 Du kommer från Centrum: (Grå linje)

 

Kör Storgatan upp till Esplanaden, sväng höger, rakt fram ca 300 m framför dig har du Neonparken, du ser skyltar hur du kör in.